Art X Mentorship

31/03/2023

Art X Mentorship

Art X Mentorship

หอสมุดเนียลสัน เฮส์ ขอเชิญนักศึกษาศิลปกรรมสาขาต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ

.

“Art X Mentorship” เวิร์คชอบเข้มข้นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินชั้นนำของประเทศ พร้อมได้โอกาสผลิตงาน design ผลักดันศิลปะของตนเองให้เกินขอบเขตของสาขาวิชาที่ศึกษาด้วยการผสมผสานรูปแบบกับศิลปะแขนงอื่น ผ่านการ collaboration กับเพื่อนนักศึกษาคณะอื่น ภายใต้การสอนและการอบรมจากอาจารย์ศิลปิน ที่มาบรรยายใน workshop นี้

.

วิทยากร :

จักรกฤษณ์ อนันตกุล, Hello iam JK

ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล, CHAT Architects

ปราชญ์ นิยมค้า, Mann Craft

วาสิทธิ์ จินดาพร, WK.studio

.

ตารางกิจกรรม

6 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-16:00 น.

13 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-16:00 น.

20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-16:00 น.

338695539 259100239786641 965056559957751746 n 3