คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เกี่ยวกับกองทุน

ประกาศกองทุนฯ

เอกสาร วันที่เผยแพร่ รูปแบบไฟล์ ดาวน์โหลด
บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกองทุนฯ 21/12/2022
ประกาศการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30/08/2022
ประกาศโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29/11/2022
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 19/05/2023
ประกาศการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18/08/2023
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุน นักวิชาการเงินและบัญชี 08/08/2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี 21/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 22/06/2023
ประกาศโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22/11/2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกองทุน นักวิชาการเงินและบัญชี 07/09/2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 09/06/2023