คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเพิ่มพูนมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญานําไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญา นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

อ่านเพิ่มเติม