๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

23/10/2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

312800949 429371352711680 5880415660809630054 n