๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

10/12/2022

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรให้แก่ประชาชนชาวไทย

319113220 463791035936378 6516629390215703589 n