คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการ เขียน-อ่านปัน(สันติ)สุข: เครือข่ายประชาชนและเยาวชนรักการอ่านการเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยชายแดนใต้

04/07/2023

โครงการ เขียน-อ่านปัน(สันติ)สุข: เครือข่ายประชาชนและเยาวชนรักการอ่านการเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยชายแดนใต้

ขอเชิญติดตามโครงการ เขียน-อ่านปัน(สันติ)สุข: เครือข่ายประชาชนและเยาวชนรักการอ่านการเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยชายแดนใต้ โดย นายพิเชฐ แสงทอง ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

วันที่ 21-22 ก.ค. 2566

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 28-29 ก.ค. 2566

โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛