คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2

10/06/2022

โครงการเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2

8

โครงการเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 กำหนดจัดงานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ