คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการเทศกาลศิลปะและงานสร้างสรรค์เชียงราย ครั้งที่ 1

05/08/2023

โครงการเทศกาลศิลปะและงานสร้างสรรค์เชียงราย ครั้งที่ 1

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะและงานสร้างสรรค์เชียงราย ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็น 1 ใน 34 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร้อยตรีนิรันดร์ สมประสงค์ เลขานุการนายกเทศบาลตำบลนางแล นายปัณณทัต จารี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนป่าซางวิวัฒน์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะและงานสร้างสรรค์เชียงราย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ชุมชนป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

.

โดยเป็นการนำผลงานศิลปะของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะมาจัดแสดงเพื่อเชื่อมโยงแนวคิด ภูมิปัญญา แบ่งปันแรงบันดาลใจให้แก่ผู้รักศิลปะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านค้างานหัตถกรรม ให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะนำผลงานมาจำหน่าย มีกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือร่วมสมัย การให้บริการความรู้ เทคนิคด้านศิลปะร่วมสมัยในการผลิตผลงาน รวมถึงนำสับปะรดนางแลซึ่งเป็นผลผลิตของคนในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายอีกด้วย

.

การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน สร้างการรับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 100 คน เกิดรายได้หมุนเวียนระหว่างการจัดงานประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ก่อให้เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อพัฒนาบ้านเกิดต่อไปในอนาคตและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566 นี้

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛