คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการเทศกาลศิลปะสื่อแสดงนานาชาติเอเซียโทเปีย (AISIATOPIA International Performance Art Festival)

03/01/2023

โครงการเทศกาลศิลปะสื่อแสดงนานาชาติเอเซียโทเปีย (AISIATOPIA International Performance Art Festival)

โครงการเทศกาลศิลปะสื่อแสดงนานาชาติเอเซียโทเปีย (AISIATOPIA International Performance Art Festival) โดยนายวิชชุกร ตั้งไพบูลย์ ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะสื่อแสดงนานาชาติ และสร้างเครือข่ายศิลปินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภูมิภาคอื่น ๆ  โดยมีการนำเสนอศิลปะสื่อแสดงและการสัมมนาศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานผ่านวิดีโอโปรเจ็กเตอร์ ผสานการทำงานของศิลปินต่างเทคนิคและวิธีการ โดยทดลองทำงานแลกเปลี่ยนร่วมกัน

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

3093 1