โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

10/06/2022

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

272339038 1864325860427282 4612034753694603128 n

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลเชิงลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม จาการทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญา 

269601427 1864327097093825 1465681868939238804 n
272273227 1864326313760570 3530623707479000168 n
272301532 1864327160427152 3820679266285606227 n
272290900 1864326420427226 1734204278157706193 n
272165014 1864326797093855 2953105272360389291 n
269605760 1864326887093846 682900112438391693 n
269667524 1864326963760505 3219089595646871535 n
272535028 1864327030427165 295072205705625975 n