คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน

29/05/2023

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน

ขอเชิญชมการเข้าร่วมแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ ของโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน จากการสร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566

.

เชิญรับชม Virtual Tour ได้ที่

https://ada.rmutr.ac.th/ADA2023/

.

สูจิบัตร ADA Exhibition Catalogues 2023

https://drive.google.com/…/1L5QOcpsgnGGpXbnBDsQ…/view…

.

e-book แนะนำศิลปินและผลงาน

https://online.fliphtml5.com/kaxmb/pgac/#p=1