โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง

11/06/2022

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง

277661618 339109271600725 6815634567168089352 n

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการผสมผสานภูมิปัญญาสู่สากล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

โครงการดังกล่าว มุ่งศึกษาและค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมิติทางวัฒนธรรม เทคนิคและภูมิปัญญาเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น จำนวน 6 กลุ่มชุมชน ได้แก่ 

1. กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหลุก (ร้านภูไทย) 
2. ร้านก้อนดินเซรามิก 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ 
4. วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง 
5. วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์แม่สุขเหนือ 
6. วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าวบ้านห้วยเป้ง ให้เกิดผลงานที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ เป็นที่ต้องการของบริบทสังคมในปัจจุบัน 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานในงาน international of art,design and architecture exhibition 2022 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook : ADA exhibition 

277663021 339109274934058 1367866679620080227 n
277163655 339109284934057 4348680155507572908 n