คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วูแมนิเฟสโต 2566 ประเทศไทย (Womanifesto Workshop 2023 , Thailand)

10/01/2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วูแมนิเฟสโต 2566 ประเทศไทย (Womanifesto Workshop 2023 , Thailand)

8835FDBE 276E 4CDF 9660 C181701B47E1 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วูแมนิเฟสโต 2566 ประเทศไทย (Womanifesto Workshop 2023 , Thailand) โดยคุณนิตยา เอื้ออารีวรกุล ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวพื้นที่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งใหม่ให้กับชุมชนในภาคอีสานให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางเลือกทดลองและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างชุมชนท้องถิ่นร่วมกับศิลปินหญิงไทย

โดยกำหนดจัดกิจกรรม Womanifesto – Womanifesto Workshop 2023 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านวูแมนิเฟสโต อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่

Facebook: Womanifesto https://www.facebook.com/profile.php?id=100069299766066&mibextid=LQQJ4d

Instagram: womanifestoartexchange https://instagram.com/womanifestoartexchange?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=