คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการสถาปัตยกรรมสารเลว โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดี ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2563

11/06/2022

โครงการสถาปัตยกรรมสารเลว โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดี ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2563

277586167 339110144933971 4731863407473970609 n

โครงการสถาปัตยกรรมสารเลว โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดี ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2563 

โครงการดังกล่าว เป็นการจัดทำแหล่งรวบรวมข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีคุณค่าและมีความน่าสนใจ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึกในรูปแบบภาพวาดทางสถาปัตยกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักวิชาการทางสถาปัตยกรรม นักออกแบบ นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจในงานสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ ได้นำไปศึกษาหรือพัฒนาต่อยอด ได้ช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้าน ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เหล่านี้ มองเห็นถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมระดับล่างที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และรายละเอียด เทคนิคที่สะท้อนความต้องการและอารมณ์ของผู้ใช้พื้นที่กับสภาวะสังคมในปัจจุบันได้อย่างดีปัจจุบันจากเป้าหมายจำนวน 10 พื้นที่ ได้เดินหน้านำเสนอไปแล้ว 6 พื้นที่ ได้แก่ 

1) สะพานบ้านแขก 
2) สตรีตฟูดครัวจ่าลุยเขตดุสิต 
3) ชุมชนคลองเป้ง 
4) ลิโด้ สยามสแควร์ 
5) ห้องแถวสี่แยกสุขุมวิท
6) ตลาดต้นไม้คลอง 15 นครนายก

277103070 339110301600622 3680360677891296736 n
277104233 339110268267292 3593934743280193062 n
277565560 339110258267293 2157135954034060484 n
277587763 339110324933953 9038131552553981803 n
277658517 339110158267303 2113256108857694603 n
277659250 339110148267304 2247985708804115920 n
277661100 339110228267296 2496526794301562681 n
277661993 339110094933976 4394966428593746224 n
277662302 339110388267280 577906688304063725 n
277662972 339110168267302 1866607687407085632 n
277666556 339110071600645 5708506334558596174 n
277666743 339110298267289 6710683492875028014 n