คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน

14/02/2023

โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน

โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน “จากแรงบันดาลใจ สู่ แรงบันดาลใจ” สร้างศิลป์ สร้างสรรค์ เสริมสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชุมชน สู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเยาวชน 10 ชาติพันธุ์ จาก 3 อำเภอ ฝาง ไชยปราการ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ (Art Workshop) โดย ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์พิชัย นิรันต์ ร่วมกับ ศิลปินวิชาการและศิลปินอิสระ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

กิจกรรม : ประกวดผลงานศิลปะ ,นิทรรศการศิลปะ,มอบรางวัลการประกวด และส่งมอบผลงานศิลปะคืนสู่ชุมชน

สถานที่ : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโครงการโดย : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

จัดทำโครงการโดย : เฮินศิลป์ใจ๋ยอง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

——————————

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089972241545

330623556 702127664979181 9151483798654205685 n 1
330846515 1212973282654181 4790787884525786254 n 1