โครงการฟื้นชีวิตเรือนพื้นถิ่นโบราณเชื่อมประสานเศรษฐกิจชุมชน

21/02/2024

โครงการฟื้นชีวิตเรือนพื้นถิ่นโบราณเชื่อมประสานเศรษฐกิจชุมชน

428605264 761962329315415 5185291704902248746 n

โครงการฟื้นชีวิตเรือนพื้นถิ่นโบราณเชื่อมประสานเศรษฐกิจชุมชน โดยนายศตวรรษ ช่วยนุ่ม ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2567 จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดลายเส้น “เรือนพื้นถิ่นรอบลุ่มเลสาบสงขลา” ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 28 เมษายน 2567 ณ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมภายในนิทรรศการฯ ประกอบด้วย

1. สาธิตการจักสาน “เสื่อกระจูด”

2. สาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ

3. สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง

4. สาธิตการรำ “มโนราห์”

5. สาธิตการแสดง “หนังตะลุง”

6. สาธิตการทำผ้าบาติกร่วมสมัย

7. จำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ชุมชน

8. จำหน่ายอาหารพื้นเมืองของชุมชน

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛