คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน  และบุคลากรกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลงานในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

10/06/2022

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน  และบุคลากรกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลงานในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

269817939 1841768679349667 8178491477438485772 n

นางนพพร  มุกดามณี คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วย ดร. วิมลลักษณ์  ชูชาติ ที่ปรึกษาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน  และบุคลากรกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลงานในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale,Korat 2021 และ ประสานงานเครือข่าย ศิลปิน หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทริปชมผลงานศิลปะ Thailand Biennale,Korat 2021 ณ จังหวัดนครราชสีมา

268810456 1841768372683031 3263721331379340431 n
269652558 1841767906016411 1676972522109707597 n
269798304 1841769872682881 1887862513062469725 n
269803098 1841769779349557 4865792666527953685 n
269804371 1841769812682887 1453104462619507060 n
269804480 1841769989349536 4115786791345936860 n
269805519 1841769912682877 4928103275307741116 n
269805654 1841770069349528 7307606845951559478 n
269807372 1841769762682892 7703420414160043258 n
269808142 1841770016016200 8437805809331574808 n
269809232 1841769652682903 5794699808223141272 n
269812485 1841769686016233 853874125776852066 n
269877450 1841769712682897 7616299166325177702 n
269877450 1841769956016206 7919551028733137503 n
269895107 1841767859349749 6010200219694930896 n
269906316 1841769932682875 9154477219975739145 n
269966119 1841769839349551 5914198941330293265 n