เสพศิลป์ ฟินอาร์ต เดือนเมษายน 2566

31/03/2023

เสพศิลป์ ฟินอาร์ต เดือนเมษายน 2566

เมษาแล้ว…หนีร้อนไป #เสพศิลป์ฟินอาร์ต กันเถอะ

.

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามตารางกิจกรรมประจำเดือนนี้เลย

.66 1