คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เทศกาล Pasang Village Arts and Music Fest. (P.A.A.M. Fest.)

26/07/2023

เทศกาล Pasang Village Arts and Music Fest. (P.A.A.M. Fest.)

428299

กลุ่ม เฮาา collective arts ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดจัดงานเทศกาล Pasang Village Arts and Music Fest. (P.A.A.M. Fest.) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสับปะรด ชุมชนป่าซาง จังหวัดเชียงราย

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛