คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2

11/06/2022

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2

274287032 314993860678933 6263706818331275164 n

วันนี้ เวลา 20.00 น. นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เข้าร่วมงานเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 และมอบรางวัล ที่ 2 สาขาภาพยนตร์ฟิคชั่น พร้อมด้วยนางสาวแสงทิวา นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเทศกาลดังกล่าวได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปี เพื่อประกวดและฉายหนังสั้นจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นการสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับวิกฤติโลกรวนและส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสื่อศิลปะประเภทภาพยนตร์ จัดขึ้น ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมูลนิธิแสง เปิดรับสมัครรับผลงานหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทสารคดี และประเภทภาพยนตร์ฟิคชั่น หรือภาพยนตร์ทดลอง ผ่านทางเว็บไซต์ FilmFreeway 

ผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย 

– ประเภทสารคดี
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวชนน์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ และนายปฏิภาณ บุญฑริก จากเรื่องเบื้องหลังกำแพง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวีระพรรณ ถาวร จากเรื่องคน-ป่า
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายปภพ แสงคง และนายศุภณัฎพล สุขศาล จากเรื่องเสียงกลางนา

– ประเภทภาพยนตร์ฟิคชั่น 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายภูนิชญญัฐ มิตรธีรโรจน์ จากเรื่อง The perfect li (f)e
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายการันตร์ วงศ์ปราการสันติ จากเรื่อง Lichens
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายเมธัส จันทวงศ์ จากเรื่อง Temperature 
รางวัลขวัญใจยุวทูต ได้แก่ เรื่อง egg 
รางวัลขวัญใจผู้ชม ได้แก่ เรื่อง Lifecycle 

สามารถรับชมภาพยนตร์ที่ชนะการประกวดได้ทาง www.ccclfilmfestival.com มาดูหนังกันนะคะ 

274217703 314993720678947 7765248596229316700 n
274219943 314993517345634 2530659784550383816 n
274221190 314993754012277 7773521989912741072 n
274241700 314993827345603 5414791644910618143 n
274266602 314993610678958 453752829620121408 n
274295673 314993654012287 6773618728300884634 n
274298218 314993787345607 597793922821309388 n
274324489 314993557345630 5449045838728334974 n
274339107 314993427345643 134427064802584277 n
274342604 314993694012283 186194777433243942 n
274348566 314993584012294 6939891728577902288 n
274359977 314993390678980 7569916498360562436 n
274377334 314993484012304 5573974309237577243 n