เขียนอ่าน-ปัน(สันติ)สุข ระยะที่ 2

21/02/2024

เขียนอ่าน-ปัน(สันติ)สุข ระยะที่ 2

428628194 332635556445025 860141501094218301 n

📍ระยะที่ 2 จังหวัดนราธิวาส มาแล้วววววว

25-26 ก.พ. นี้

โครงการสัญจรไปโรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์ ต. มะนังตายอ อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส

ร่วมกันกระตุ้นพลังการเล่าเรื่อง งัดแงะเรื่องเล่าในชายแดนใต้ มาเล่าเรื่องผ่านการเขียน ✍️❤️

✏️
📝

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใดสนใจส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมเพิ่มเติม ติดต่อเพจหรือติดต่อ อ.อามานี อาบูดอแล โทรศัพท์ 09 3583 9096

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#เขียนอ่านปันสันติสุข