หุ่นกระบอกไทยร่วมสมัย “มหาวิเนษกรมณ์ พระพุทธเจ้า”

21/03/2024

หุ่นกระบอกไทยร่วมสมัย “มหาวิเนษกรมณ์ พระพุทธเจ้า”

เร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัย “มหาวิเนษกรมณ์ พระพุทธเจ้า” โดยนิเวศ แววสมณะ ครูช่างศิลปหัตถกรรม ครูภูมิปัญญาเมือง รางวัลศิลปินวัฒนคุณาธร รางวัลผู้อนุรักษ์ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาสาขาศิลปะการแสดง ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงหุ่นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาหุ่นกระบอกให้มีความร่วมสมัยมากว่า 25 ปี โดยการแสดงหุ่นร่วมสมัย “มหาวิเนษกรมณ์ พระพุทธเจ้า” สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติทุกภาษาผ่านการแสดงสดและช่องทางโซเชียลมีเดีย

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛