สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

06/12/2022

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดโอกาสให้เครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัยยื่นเสนอโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือลิ้งค์ https://bit.ly/3XxKmxI ตาม qr code ดังแนบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 209 3753 ในวันและเวลาราชการ

318766054 461078596207622 3576121928222554077 n