คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมแสดงความยินดี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

08/03/2024

สศร. ร่วมแสดงความยินดี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

สศร. ร่วมแสดงความยินดี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา14.30 น.
นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในโอกาสได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ส่วนกลาง) เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จำนวน 16 สาขา 64 รางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room (MR 208 – 209) กรุงเทพมหานคร

S 2279326