“รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม

11/06/2022

“รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม

15

“รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมดี ๆ ในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2565

แล้วพบกับ Work Shop “รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม ภายใต้โครงการศิลปะหลอมเมือง“นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2565 ณ Paretas Art Club

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/paretasartclub

โครงการศิลปะหลอมเมือง “นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล 2” ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565 โดย หอศิลป์ Paretas Art Club ของผู้ช่วยศาสตรจารย์ปริทรรศ หุตางกูร เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย (MOU) กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

Work Shop “รากุที่รัก” คิด ปั้น เผา จุ่ม เป็นการนำเสนอและสร้างไลฟ์สไตล์ทางเลือกให้กับผู้คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มีความรักความสนใจในศิลปะ และความมุ่งหวังที่จะให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายในชีวิตประจำวันของคนเมือง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ หรือผู้ชื่นชอบสมัครเล่นที่มีกำลังทรัพย์ รักงานศิลปะ ที่มีกำลังทรัพย์ จะทำเป็นงานอดิเรกสร้างรายได้เสริม ตลอดจนเป็นอุดหนุน สนับสนุนที่ดี ในศิลปะแขนงนี้ต่อไปในอนาคต