ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

09/05/2024

ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ยินดีต้อนรับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยความยินดียิ่ง

. ยินดีต้อนรับ รมต. Information 1