คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการวีดีโอสร้างสรรค์ “เมืองไทยอะไรก็ได้”

11/06/2022

มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการวีดีโอสร้างสรรค์ “เมืองไทยอะไรก็ได้”

278866721 352149246963394 2466202802754960263 n

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการวีดีโอสร้างสรรค์ “เมืองไทยอะไรก็ได้” กิจกรรมการประกวดการจัดทำวีดีโอประกอบเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายกฤษฎา ดาวเรือง อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอกทั้งนี้ โครงการวีดีโอสร้างสรรค์ “เมืองไทยอะไรก็ได้” กิจกรรมการประกวดการจัดทำวีดีโอประกอบเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ปี 2565 โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัล 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทบุคคลทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2