คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ภาพกิจกรรม น่าน Talk & Walk

22/01/2024

ภาพกิจกรรม น่าน Talk & Walk

ภาพกิจกรรม น่าน Talk & Walk วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ภายใต้โครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่ง​เสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในจังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน​ส่งเสริม​ศิลปะ​ร่วมสมัย​ สำนักงาน​ศิลปวัฒนธรรม​ร่วมสมัย กระทรวงวัฒน​ธ​รรม โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายและสาธิตการทำภาพคลิปอาร์ต ช่วงบ่ายลงพื้นที่เก็บข้อมูลศิลปะไทลื้อ และการแกะสลักหัวเรือ ที่ อำเภอท่าวังผา วัดนาเตา วัดหนองบัว และวัดดอนมูล

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛