พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

11/07/2022

พิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

IMG 6882

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.30 น.
นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ พร้อมทั้งกล่าวตอนรับ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานในพิธีพร้อมด้วยศิลปินและแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” เป็นการรวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำ ทั้งการล่องเรือสำรวจคลองย่านคลองฝั่งธน เช่น คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) บางกอกน้อย คลองชักพระ คลองด่าน คลองบางขุนเทียน คลองมอญ และแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนวัดและชุมชน ต่าง ๆ เช่น ชุมชนกุฎีขาว มัสยิดบางหลวง วัดอินทารามวรวิหาร วัดจันทารามวรวิหาร วัดราชคฤห์วรวิหาร ฯลฯ

โดยกลุ่มศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย จำนวนผลงาน 137 ชิ้น ศิลปิน 64 คนซึ่งได้สืบสานเจตนารมณ์ของโครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” เพื่อให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าความงามของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทย และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่โลกกำลังเผชิญ ดังเช่นแนวทางที่ท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ล่วงลับ และโครงการ ตาวิเศษ ได้ริเริ่มไว้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565 และร่วมการลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่างกลุ่มจิตรกรไทย กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

โดยนิทรรศการ ฯ เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.-19.00น. บริเวณ ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 5 และพื้นที่ U Gallery ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ (ทั้งนี้หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

IMG 6866
IMG 6867
IMG 6868
IMG 6869
IMG 6870
IMG 6871
IMG 6872
IMG 6873
IMG 6874
IMG 6875
IMG 6876
IMG 6877
IMG 6878
IMG 6879
IMG 6880
IMG 6881
IMG 6883
IMG 6844
IMG 6845
IMG 6846
IMG 6847
IMG 6848
IMG 6849
IMG 6850
IMG 6851
IMG 6852
IMG 6853
IMG 6854
IMG 6855
IMG 6856
IMG 6857
IMG 6858
IMG 6859
IMG 6860
IMG 6861
IMG 6862
IMG 6863
IMG 6864
IMG 6865
IMG 6836
IMG 6837
IMG 6838
IMG 6839
IMG 6840
IMG 6841
IMG 6842
IMG 6843