คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้

01/05/2023

พิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ โดยเป็น 1 ใน 34 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

เวลา 18.30 น. นายประสพ เรียงเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ โดยมีนางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นางนวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นางจีระนันท์ พิจรปรีชา กวีซีไรต์ พ.ศ. 2532 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

.

นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมภาคใต้ “ศรัทธา (The Faith)” ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย เครือข่ายศิลปินภาคใต้ นำโดย อารีย์ คงพล สัมฤทธิ์ เพชรคง สุบิน เมืองจันทร์ ธีระยุทธ์ จินประชา ชัยณรงค์ โภชาธาร และมณีรัตน์ ศรีคำภา เป็นการนำเสนอผลงาน จำนวนกว่า 100 ผลงาน จากศิลปินภาคใต้ที่แสดงถึงมุมมองแนวคิดทางศิลปวัฒนธรรมตามความคิดและความประทับใจที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตน นำเสนอความงามของกลิ่นอายของวัฒนธรรมผ่านการปรุงแต่ง สร้างสรรค์ของศิลปินภาคใต้สู่สังคมเมืองหลวงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,800 คน สร้างการรับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 90,000 คน และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนระหว่างการจัดงานกว่า 4,000,000 บาท โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 3 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (เวลา 10.00-19.00 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

.

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook: Aree Kongpol // Aree Phuket Gallery House