พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ความสุข”

08/07/2022

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ความสุข”

LINE ALBUM 772022 220708 35

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ความสุข” ส่งมอบผลงานศิลปะจากเด็กพิการและครูผู้สอนเด็กพิการทั่วภาคเหนือให้แก่ห้องผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 35 ผลงาน และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35 ผลงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
นิทรรศการเปิดให้ชมถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัทนานมีจำกัด สีศิลปากร, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเฮินศิลป์ใจ๋ยอง ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะ ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง สามารถพัฒนาต่อยอด สร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต

สูจิบัตรออนไลน์ : สุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ