คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)

11/06/2022

พิธีเปิดนิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)

277077351 333229358855383 7238137168298504006 n 1

วันนี้ เวลา 17.00 น. นายโกวิท  ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว) พร้อมด้วยนางสาวสมพร  พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นิทรรศการดังกล่าว เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของนายคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ผู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลาหลายปี อีกทั้งยังได้ลงมือทดลองปฏิบัติ วิเคราะห์ตีความคำสอน นำมาถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปแบบของผลงานศิลปะที่งดงามบนผืนผ้าใบ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 

นิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว) แบ่งเป็น 4 นิทรรศการย่อย ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 8 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565 
ครั้งที่ 2  ณ ATTA Gallery ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. – 12 มิ.ย 2565 
ครั้งที่ 3 ณ Numthong Art Space ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2565 
ครั้งที่ 4 ณ Part IV 31st Century Museum of Contemporary Spirit ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2565

275295710 333229758855343 1494315525230916330 n
276990656 333229562188696 8210751447944061063 n
276991795 333229832188669 3615687700187782963 n
276993683 333230035521982 5821019051184790551 n
276997915 333229508855368 4314643438991509482 n
276998305 333229672188685 8626369876295223966 n
276999658 333230132188639 5689028713787907633 n
277000181 333229462188706 3180857142271369250 n
277005207 333229718855347 8848274138134334545 n
277005585 333229908855328 1400817146249250209 n
277006876 333229412188711 8124096854531528444 n 1
277006876 333229412188711 8124096854531528444 n
277077351 333229358855383 7238137168298504006 n
277077921 333229805522005 7263172252518258927 n
277078216 333229978855321 927551557268683844 n
277095693 333230072188645 4569904898218403022 n
277095747 333230185521967 4608027726387061207 n
277096658 333229605522025 5278568276191265931 n