คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10/12/2022

พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิด “นิทรรศการสืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้ง ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ให้แก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทได้รับฟัง โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและศิลปิน ที่ได้รับเชิญจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566

งานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2566