คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

22/02/2024

พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งพิธีมอบรางวัลฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องจูปิเตอร์

อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี