คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างแบบและลวดลายด้วยเทคนิคการตอกล

03/07/2023

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างแบบและลวดลายด้วยเทคนิคการตอกล

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การสร้างแบบและลวดลายด้วยเทคนิคการตอกลายเพื่อเป็นภาพประกอบในหนังสือทำมือ (Zine) โดยนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการถอดชุดความรู้วิธีวิทยากลุ่มการทำงานศิลปะชุมชน การทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาบ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่จัดแสดงในเทศกาลศิลปะนานาชาติ documenta fifteen พ.ศ. 2565 (ตอนที่ 1) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จัดกิจกรรมโดยนางสาวอวิกา สมัครสมาน ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2566

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛