ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัย

27/10/2023

ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัย ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)