คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บทเพลงไทยร่วมสมัย “ระบำการแปร”

04/06/2024

บทเพลงไทยร่วมสมัย “ระบำการแปร”

เมื่อวันที่ 26 กพ – 3 มีนาคม 67 ที่ผ่านมา นายมหกิจ มหานีรานนท์ ผู้ได้รับกาส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2567 ได้เดินทางไปเป็น Artist in Residence ที่ประเทศสิงคโปร์ ตามคำเชิญของ The University of the Arts Singapore (UAS), LASALLE College of the Arts ได้นำผลงานเพลงที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ มาทำการแสดงที่งาน Music Research in Singapore Symposium 2024” ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการแสดงในความร่วมมือระหว่าง หลากหลายแขนง และหลากหลายสังกัด

.

โดยการแสดงจะมี นายมหกิจ มหานีรานนท์ ฐานะศิลปินในถิ่นพำนักที่ถูกเชิญจากประเทศไทย (เป็นผู้ประพันธ์, บรรเลงเปียโน และโมดูลาห์ ซินธิไซเซอร์)และ ศิลปิน/อาจารย์/นักศึกษาจากสถาบัน LASALLE College of the Arts และจาก Nanyang Academy of Fine Arts ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผสมศิลปินในหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย

.

การแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบทเพลงไทยร่วมสมัย “ระบำการแปร” ซึ่งตรงกับในแนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Full performance:

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛