คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นครน่านมุ่งมั่นสู่การนำศิลปวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนสู่การเป็น “น่าน” นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12/02/2023

นครน่านมุ่งมั่นสู่การนำศิลปวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนสู่การเป็น “น่าน” นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นครน่านมุ่งมั่นสู่การนำศิลปวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนสู่การเป็น “น่าน” นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สศร. และผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “เทศกาลน่าน (Nan Fest)” พร้อมร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงคอนเสิร์ต “วงนั่งเล่น” ท่ามกลางป่าทำมา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม

นางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน

นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดน่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต และติดตามผลการสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิน่านศึกษา ผ่านกิจกรรมเทศกาลน่าน ดังนี้

เวลา 11.00 น. กิจกรรม “ลำนำ ฉำฉา” ที่เกิดจากการรวมตัวของคนรักงานศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ และบุคคลที่สนใจได้เข้ามาร่วมสนุกไปกับศิลปะหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวดวาดภาพ การจำหน่ายผลงานศิลปะและงานประดิษฐ์ การร่วมพูดคุยกับศิลปิน และการแสดงต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ในพื้นที่โครงการ น่านสิรินธารารีสอร์ท & ฉำฉาคาเฟ่ ที่มีบรรยากาศธรรมชาติสวยงาม ติดกับแม่น้ำปัว

จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ณ Puckdee Arts and Gallery บ้านศิลปะภักดี ของนายภักดี สิทธิชัย ประธานกลุ่มศิลปินปัว เพื่อให้กำลังใจแก่ศิลปินร่วมสมัยในพื้นที่อำเภอปัว รวมถึงพูดคุยเพื่อหาแนวทางพัฒนาการเปิดพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยและต่อยอดการจัดกิจกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่

เวลา 13.30 น.

เยี่ยมชมพิธภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาในหุบเขาเมืองปัว (Doi Silver Museum) เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเขาผ่านเครื่องประดับเงินที่ชาวเขาเผ่าเย้า (อิ้วเมี่ยน) ใช้ในชีวิตประจำวัน

หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาของจังหวัดน่านที่มีชื่อเสียงทำให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคนิคการผลิตจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน โดยได้บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเครื่องเงินชาวเขาผ่านการจัดแสดงเครื่องเงินและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ เครื่องเงินมีความผูกพันกับชีวิตชนเผ่าเย้าตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้การทำเครื่องเงินที่สร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้การประกอบอาชีพช่างเงินอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นงาน การตลาด ทำให้การทำเครื่องเงินของชาวอิวเมี่ยนถูกส่งต่อไปยังคนในพื้นที่ได้มีงานทำ เพิ่มรายได้ในครอบครัว โดยไม่ต้องไปทำงานที่อื่นหรือต่างจังหวัด พร้อมกับการพัฒนาฝีมือตนเองให้เป็นช่างฝีมือ จนทำให้การผลิตชิ้นงานการทำเครื่องเงินออกมาอย่างสร้างสรรค์ สร้างชื่อเสียงทั่วโลก และพัฒนาลวดลายสู่ความเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

เวลา 16.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “นั่งเล่น on the road ” โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้ร่วมชมคอนเสิร์ตจาก “วงนั่งเล่น” ณ ป่าทำมา ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลน่านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 จากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ทั้งนี้ รายได้สนับสนุนทั้งหมด หลังจากหักค่าใช้จ่ายกิจกรรม ทางผู้จัดน่านเฟสและเครือข่ายรักษ์อากาศน่าน จะนำมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและห่างไกลให้ปลอดภัยจากวิกฤตมลพิษของฝุ่นควัน PM2.5 ที่ประสบปัญหาในเขตพื้นที่เผาซ้ำซาก ในโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่น+อากาศดี ต่อไป

——————————

ติดตามข่าวสารโครงการได้ที่

Facebook: NAN FEST