ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567

06/02/2024

ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567

425755112 753292813515700 1185244864426047873 n

โครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัย โดย รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนศรีบูรพา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิจารณ์บันเทิง เพจ “ดวงใจวิจารณ์” และพันธมิตร 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567

เปิดรับผลงานวิจารณ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

ช่องทางการส่งผลงาน

https://forms.gle/u55LJ9NLxw2rvasx9

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

https://shorturl.asia/Xd25a

#ดวงใจวิจารณ์

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛