คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ดนตรีในสวนป่า เทศกาลดนตรีและศิลปะ ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน

24/03/2024

ดนตรีในสวนป่า เทศกาลดนตรีและศิลปะ ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน

ดนตรีในสวนป่า เทศกาลดนตรีและศิลปะ ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน

.

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานดนตรีในสวนป่า ครั้งที่ 3 “World Music” อีกหนึ่งโครงการที่กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้ให้การสนับสนุน ในปี 2567 ณ อุ้มฮุ่ม โฮมสเตย์ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ นายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และนางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย

.

World Music คือ การผสมผสานของดนตรีชาติพันธุ์จากต่างวัฒนธรรมกับดนตรีสากล โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่แสดงผลงาน สอดแทรกวิชาการเข้าไปในกิจกรรม ที่สำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ตะหนักถึงความสำคัญใยการอนุรักษ์ดนตรีพื้นถิ่น อีกทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนคนดนตรีร่วมสมัย เพื่อยกระดับคุณค่าทางดนตรีให้กับสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่น โดยรายได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ร่วมมอบของบริจาคในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ โกดังยาสูบ สำนักงานยาสูบเชียงราย และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛