“ชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา”

05/02/2023

“ชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา”

สศร. และคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ติดตามผลการสนับสนุนงบประมาณให้ศิลปินศิลปาธร ใช้ศิลปะร่วมสมัยต่อยอดกระชังเลี้ยงหอย ภููมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวประมงอ่างศิลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม “ชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) คุณสิทธิ กลมกล่อม (รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา) รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมงานเทศกาล “ชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา” ซึ่งเป็นโครงการที่ผสมผสานงานศิลปะร่วมสมัย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน มาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยงานเทศกาลจัดอยู่บนกระชังหอยกลางทะเล ณ ชุมชนอ่างศิลา ชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลความเป็นมาของโครงการ และได้สัมผัสกับกระชังหอยที่ออกแบบใหม่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเล โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล”ศิลปาธร” ประจำปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรม ผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2566 ซึ่งได้สร้างพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัย ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกระบวนการเลี้ยงหอย และสามารถเก็บหอยนางรมสดๆ มารับประทานได้ นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ศิลปะร่วมสมัยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอ่างศิลา และเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายหอยนางรมได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นได้อีกด้วย