งานแถลงข่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2566

21/12/2022

งานแถลงข่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2566

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและข้าราชการคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงในลักษณะการอุดหนุนกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในการขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยร่วมกัน โดยศิลปินและผู้แทนองค์กรที่ได้รับทุน 34 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,100,000 บาท

สำหรับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยการบริจาคผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย ‘กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย’ เลขที่บัญชี178-6-00685-5 หรือ เช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจ “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” เบอร์โทรศัพท์ 02-2093754 / https://www.youtube.com/watch?v=oqchekm4XnQ