คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย ได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

04/08/2022

งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย ได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

295058328 415633840614934 1487248618972722333 n

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย ได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานหลังการดำเนินโครงการ “สำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

294843656 415633803948271 2085781432265212926 n
295039546 415633223948329 605766315289818444 n
295042347 415633973948254 356869159215642140 n
295056186 415633380614980 3284544391687609574 n
295058328 415633840614934 1487248618972722333 n 1
295067826 415633720614946 2297915668005539176 n
295080255 415633253948326 931393829430564439 n
295082492 415634117281573 2557254909510556032 n
295091793 415634073948244 2573259492500300374 n
295102723 415633467281638 2997762857250708869 n
295116851 415633757281609 7379750132126532435 n
295120870 415633343948317 8480203329012961841 n
295124715 415634180614900 9052843378745449990 n
295179804 415634253948226 7140933754067784817 n
295203195 415634147281570 2503646144716721070 n
295228536 415633530614965 2789619791358391817 n
295240314 415634023948249 5964537133570150005 n
295247876 415633167281668 5383029453709912718 n
295282500 415633940614924 2389076526604431443 n
295285515 415633573948294 2423300913007308438 n
295287174 415633420614976 692573587422148066 n
295293208 415633627281622 8789839429310787708 n
295309133 415633497281635 9064521797937975888 n
295371765 415634213948230 7788840409286711989 n
295372737 415633193948332 5559417753795168601 n
295415155 415633657281619 6972072569227119903 n
295424611 415633110615007 3380522394646944302 n
295441050 415633310614987 176515389188640192 n
295462160 415633890614929 8814029503808797483 n