คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

คอนเสิร์ตความร่วมมือ “Begins and Beyond” การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีร่วมสมัย

20/04/2024

คอนเสิร์ตความร่วมมือ “Begins and Beyond” การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีร่วมสมัย

วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมรับชมการแสดงคอนเสิร์ต Begins and Beyond ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่นายอภูดม เกษมสถิตสถาพร นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั้นปีที่ 4 หัวหน้าวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ Maestro LIAO, Chia-Hong Drapal วาทยกร และตัวแทนนักดนตรีแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยครูไต้หวัน

ทั้งนี้ คอนเสิร์ตความร่วมมือ “Begins and Beyond” การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีร่วมสมัยเป็นความร่วมมือระหว่าง

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) และมหาวิทยาลัยครูไต้หวัน NTNU (National Taiwan Normal Universit) นำโดย Prof. LIAO, Chia-Hong Drapal ในฐานะผู้กำกับเพลงและผู้ควบคุมวง โดยมีนักแต่งเพลงชาวไต้หวัน LIU, Chih-Shiuan และนักแต่งเพลงชาวไทยจาก PYO Call for Score 2024 ร่วมกับ Symphony No.1 โดย Ludwig van Beethoven จัดขึ้นที่ Sangita Vadhana Hall สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2567 และที่ Assembly Hall National Taiwan Normal University ไทเป ในวันที่ 25 เมษายน 2567 นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค และโอกาสสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านดนตรีและศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืนต่อไป

———————————————————

┏━•❃°•°❀°•°❃•━┓

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛