โครงการขอความสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมการแสดงร่วมสมัย ชุด “ขาวดำ” และการแสดงโขน ตอน “พระรามตามกวาง ลักสีดา ยกรบ”

10/06/2022

โครงการขอความสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมการแสดงร่วมสมัย ชุด “ขาวดำ” และการแสดงโขน ตอน “พระรามตามกวาง ลักสีดา ยกรบ”

269225545 1840092786183923 5690525309990818017 n

โครงการขอความสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมการแสดงร่วมสมัย ชุด “ขาวดำ” และการแสดงโขน ตอน“พระรามตามกวาง ลักสีดา ยกรบ” ไปแสดง ณ The musée du quai Branly Paris ประเทศฝรั่งเศส จัดแสดงที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนผู้มาเข้าชมการแสดงทั้งหมด ๕ รอบ (การแสดงชุด ขาวดำ ๒ รอบ และ การแสดงโขน ๓ รอบ) โดยนายพิเชษฐ กลั่นชื่น (ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการ แสดง ปีพ.ศ.๒๕๔๙) เป็นผู้อำนวยการคณะได้รับการเชิญจาก The musée du quai Branly Paris ประเทศฝรั่งเศส

268334036 1840092856183916 1620926129740026475 n
269302571 1840092839517251 4307023322452698133 n
269511457 1840092859517249 4680761481093346595 n 1
269511457 1840092859517249 4680761481093346595 n
269657283 1840092919517243 4804338723661683623 n
269819033 1840092796183922 6186733068537906158 n

ภาพโดย กร ท่ากลาง