คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

12/10/2023

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

1 0
2

🎨💖 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ✨

.

สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ✌🏻

.

สอบถามเพิ่มเติม

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

02 209 3753-54