คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ต่อยอดความฝันและงานสร้างสรรค์ศิลปินและศิลปะร่วมสมัย

19/06/2024

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ต่อยอดความฝันและงานสร้างสรรค์ศิลปินและศิลปะร่วมสมัย

📣✨สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ต่อยอดความฝันและงานสร้างสรรค์ศิลปินและศิลปะร่วมสมัย โดยสามารถบริจาคด้วยตนเอง เป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม ‘กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย’ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือ บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด e-Donation

✨ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (โดยไม่ต้องนำหลักฐาน มาแสดงต่อกรมสรรพากร) พร้อมรับของที่ระลึก (จำนวนจำกัด *เงื่อนไข เป็นไปตามที่กองทุนฯกำหนด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 209 3753 หรือ เพจเฟซบุ๊ก “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”