ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ”

22/07/2022

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ”

293211039 408019591376359 1402194227369018643 n

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยกลุ่มศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย จัดแสดงผลงานกว่า 137 ชิ้น โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินรับเชิญ และศิลปินไทยจำนวน 64 คนซึ่งได้สืบสานเจตนารมณ์ของโครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” เพื่อให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าความงามของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทย และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่โลกกำลังเผชิญ ดังเช่นแนวทางที่ท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ล่วงลับ และโครงการ ตาวิเศษ ได้ริเริ่มไว้

ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565 และร่วมการลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่างกลุ่มจิตรกรไทย กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

จัดแสดงวันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

293201819 408019708043014 1625757966948978090 n 2
293241291 408019684709683 220495524759707362 n 2
293208444 408019694709682 6798892474603449846 n 2