กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

04/08/2022

กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ศิลปิน “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมมอบเงินรางวัลและช่อดอกไม้ให้แก่ศิลปินศิลปาธร ทั้ง ๗ ท่าน โดยร่วมชมการถ่ายทอดกิจกรรมดังกล่าวผ่านทาง Facebook RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Chaiyapak 02 2
Lee 02 1
Nakarin 02 1
Sathaporn 02 1
Sornwanee 02 1
Thawatchai 02 1
Warut 02 1