คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดงแบบผ้าไทย ผ้าอัตลักษณ์ “แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย”

06/10/2022

การแสดงแบบผ้าไทย ผ้าอัตลักษณ์ “แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย”

1

✧ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ✧

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ หอศิลป์แห่งชาติ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ภายใต้โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม” ประกอบด้วย

ผลงานของคุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ จำนวน 5 ผลงาน จากการพัฒนาแพทเทิร์นให้กับผู้ประกอบการด้านผ้าไทย จากจังหวัดเชียงใหม่และบุรีรัมย์ ในโครงการ “Native Spin” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

– ผลงานจากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการร่วมงานระหว่างดีไซเนอร์ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ และคุณเอก ทองประเสริฐ ที่ร่วมพัฒนาลายผ้า กับผู้ประกอบการผ้าบาติก 14 กลุ่มจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ 4 ท่านที่มาร่วมเดินแบบ ได้แก่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Cr. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย